top of page

Supervisie en Leertherapie

Supervisie

Ik verzorg supervisies in het kader van verschillende (BIG) opleidingen in de GGZ:

  • Supervisie 'algemene behandeling' in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Klinisch psycholoog

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Groepspsychotherapeut/groepswerker

  • Leersupervisie in het kader van de opleiding tot supervisor

 

Ook enkele losse supervisie zittingen zijn mogelijk bijvoorbeeld om stil te staan bij een lastige casus.

Ik ben geregistreerd als supervisor en leersupervisor van de NVGP, de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica 

en als supervisor in het register van de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Leertherapie

Sinds 2018 bied ik in mijn praktijk leertherapie voor alle BIG geregistreerde beroepen in de GGZ, aio's psychiatrie, klinisch psychologen in opleiding en psychotherapeuten in opleiding. Ingeschreven in het leertherapeuten register van de NVP en NVGP

Ik werk vanuit een psychodynamisch, inzichtgevend en systemisch kader en onderschrijf daarbij het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie:

 “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

voor beschikbaarheid voor supervisie/leertherapie graag contact opnemen

CORONA: 

Tijdens de Corona Lock down periode werkte ik zo veel als mogelijk is face to face met in achtneming van de RIVM Richtlijnen.

De praktijk bleef open en ik ging door met supervisie geven aan BIG opleidingen en andere belangstellenden.

Desgewenst en desgevraagd werk ik ook online. Mijn ervaring met online supervisie is dat het anders is en real life nooit zal vervangen, maar in veel gevallen toch betekenisvol kan zijn. Informeert U naar de mogelijkheden

bottom of page