Supervisie en Leertherapie

Supervisie

Ik verzorg supervisies in het kader van verschillende (BIG) opleidingen:

  • Supervisie 'algemene behandeling' in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog

  • Supervise in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Klinisch psycholoog

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Groepspsychotherapeut/groepswerker

 

Ook enkele losse supervisie zittingen zijn mogelijk bijvoorbeeld om stil te staan bij een lastige casus.

Ik ben geregistreerd als supervisor en leersupervisor van de NVGP, de Nederlandse Vereniging voor Groepspychotherapie en Groepsdynamica 

en als supervisor in het register van de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Leertherapie

Sinds 2018 bied ik in mijn praktijk leertherapie voor alle BIG geregistreerde beroepen in de GGZ, aios psychiatrie, klinisch psychologen in opleiding en psychotherapeuten in opleiding. Ingeschreven in het leertherapeuten register van de NVP en NVGP

Ik werk vanuit een psychodynamisch, inzichtgevend en systemisch kader en onderschrijf daarbij het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie:

 “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

voor beschikbaarheid voor supervisie/leertherapie graag contact opnemen

​© 2016 Charles Huffstadt