top of page

Behandelingen:

U kunt bij mij terecht voor verschillende behandelingen:

Korte gesprekstherapie gericht op een concrete klacht, bijvoorbeeld een angst, een traumatische gebeurtenis. Soms met inzet van EMDR.

 

Gesprekstherapie als ondersteuning bij re-integreren naar werk, bv bij een Burn Out, U wordt verwezen door de bedrijfsarts

 

langerdurende Inzichtgevende Behandeling. Psychotherapie; Klachten kunnen verwijzen naar dieperliggende oorzaken, de aanpak is psychodynamisch, we onderzoeken onbewuste, of halfbewuste drijfveren van gedrag, gevoelens en gedachten. Vast zittende (interactie)patronen met een oorsprong in de jeugdjaren.

Klachten zijn: persoonlijkheidsproblemen, identiteitsproblemen. In het algemeen problemen in het omgaan met andere mensen.

 

Groepspsychotherapie op psychodynamische grondslag kan ook als aanbod geïndiceerd zijn voor bovenstaande problemen. De indicatie voor groepsbehandeling overlapt grotendeels die van de indicatie voor individuele behandeling. Anders gezegd, veel meer problemen kunnen in een groep behandeld worden dan wordt aangenomen. Cliënten ( en ook collega's !) vinden groepen spannend en verwijzen minder snel door uit onbekendheid met wat er in een groep valt te halen.

Ik leid verschillende langer lopende  groepen samen met een co-therapeut. Informeer naar de mogelijkheden en bekijk de informatie op de website

Partnerrelatietherapie vaak met gebruik van EFT, het gedachtegoed van Sue Johnson

 

bottom of page